Българска софтуерна компания подкрепя международни научни проекти за борба с пандемията от COVID-19

Българската софтуерна компания Sirma AI, осъществяваща дейност като Ontotext, обяви, че предоставя безплатно своята графова база GraphDB на медицински организации от целия свят, борещи се с пандемията от COVID-19. GraphDB е сред най-популярните семантични бази в световен мащаб. Тя се използва от фармацевтични гиганти като Astra Zeneca, едни от най-големите банки в САЩ, агенции за пазарна информация като Standard & Poor’s Global Platts, организации като Парламента на Великобритания, медийни издателства като BBC, и др.

 

Едно от най-големите предизвикателства пред научните организации, изследващи COVID-19, в момента е огромният обем данни, генерирани непрекъснато от различни източници. Графовата база GraphDB на българската софтуерна фирма решава именно този проблем, добавяйки структура и връзки между данните в този информационен поток чрез своята семантична технология.

 

Сред организациите, подкрепени от българския екип, е Mayo Clinic, която публикува проекта CORD-19-on-FHIR, обвързан с изучаването на COVID-19 и използва семантични връзки и семантични анотации, благодарение на българската технология. Друг значим проект в тази област, който се възползва от българската графова база, е Cochranе COVID-19 Study Register на международната медицинска организация Cochranе. Той представлява приложение за сравняване и управление на информация за вируса, което е базирано на българската семантична база.

 

Sirma AI е част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, която през последните седмици представи редица софтуерни решения за борба с пандемията. Сред тях са дигиталният медицински картон Medrec:M, който съхранява всички медицински данни за дадено лице в удобно и сигурно мобилно приложение, Diabetes:M – едно от петте най-популярни приложения за диабетно болни в света и др. За да спести на диабетиците ходенето в болници в настоящата рискова ситуация, компанията предостави безплатно функционалности на Diabetes:M за отдалечено следене на здравословното им състояние от техните лекари по време на пандемията. Сирма има редица проекти в областта на електронното здравеопазване както у нас, така и в САЩ и други страни по света и е разпознаваем партньор в тази област.

 

Можете да научите повече за проектите, подкрепени от Sirma AI тук:

https://www.ontotext.com/blog/graphdb-empowers-scientific-projects-to-fight-covid19-and-publish-knowledge-graphs/