Дигиталното безсмъртие, клонирането и връзката човек – компютър са във фокуса на първата българска книга за трансхуманизма

 

Написана от историк, тя разглежда обстойно проблемите, свързани с влиянието на технологиите върху нас, начина, по който те могат да ни подобрят и направят по-силни, но също и рисковете да изгубим човешкото в процес на това

 

Достигнал ли е технологичният прогрес точката, в която вече е способен да влияе върху самата същност на човека? Това е основният въпрос, разглеждан в първата българска книга, посветена на проблемите на трансхуманизма – една относително нова област от познанието, която обхваща различни направления на иновациите, оказващи влияние върху представата ни за човешкото. Заглавието на книгата е „Трансхуманизмът. Програмираната еволюция на homo sapiens”, а автор е историкът, икономист и член на Обществената академия за наука, образование и култура Иван Спирдонов.

 

Днес нанотехнологиите вече обещават бъдещата поява на микроскопични роботи с големината на молекули, които ще могат да оформят заобикалящата ни материя и нас самите на атомно ниво. Генетиката е на път да развие немислими до скоро инструменти, способни да подобряват живите организми и дори да създават живот. Учени и милиардери вече изследват възможностите за постигане на „дигитално безсмъртие“, чрез прехвърлянето на човешкото съзнание в компютър. Изкуственият интелект също чука на вратата ни или поне това ни предупреждават редица технологични визионери и футуролози. Всички тези теми и много други са обединени от течението трансхуманизъм, изследващо промените в човешката ни същност, които настъпват или предстои да настъпят под влиянието на иновациите.

 

Въпреки че погледът на автора е насочен напред в бъдещето на цивилизацията ни, книгата разглежда проблема в неговата цялост, започвайки още от древни времена, включително от теми като Епосът за Гилгамеш и културата на антична Елада. Трудът е оформен като учебник, който изследва темата за трансхуманизма обстойно, включвайки неговите корени, различните течения и организации, основните тезиси, визии за бъдещето и критики към това научно и философско течение. Някои от най-любопитните теми в книгата включват:

 

– Трите концепции за технологично безсмъртие: постигането на пренебрежимо стареене чрез медицина и биотехнологии; криониката – практика за замразяване на човешки тела след смъртта им, с цел тяхното съживяване в бъдеще, когато науката е способна на това; цифровото безсмъртие чрез пренос на човешко съзнание в компютър.

 

– Развитието на изкуствения интелект, неговите досегашни проявления, регулациите в областта, както и потенциалните заплахи за човечеството.

 

– Сингулярността – хипотетична точка на обединяване на хора и машини, след която според някои футуролози светът, в който живеем ще спре да съществува в сегашния си вид.

 

– Появата на трансхора и постхора – подобрени версии на съвременните човешки същества, които ще се различават кардинално от нас.

 

Книгата „Трансхуманизмът. Програмираната еволюция на homo sapiens” разглежда и развитието на множество други съвременни технологични сегменти, които не са директно свързани с промяната на самия човек, но имат множество допирни точки с темата. Сред тях са виртуалната реалност, „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT), новите мобилни мрежи от пето и шесто поколение и много други.

 

Книгата може да бъде намерена в книжарниците Хеликон, онлайн магазина Озон, както и да бъде поръчана на ispirdonov@abv.bg.