Изкуствен интелект прогнозира бъдещето на продажбите в компаниите

 

С навлизането през последните години на технологии с изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI) в системите за управление на бизнеса, все повече аспекти от дейността на предприятията се извършват автономно и без човешка намеса. Това позволява на екипите да оптимизират почти всеки аспект от работата си и им дава множество нови възможности за по-умно производство, продажби и управление.

 

А едно от най-впечатляващите и полезни приложения на AI в тази област е способността на практика да прогнозира бъдещето на продажбите в една компания. Това е посока, в която активно работят всички водещи разработчици на системи за управление на комуникацията с клиенти и продажбите. CRM системи като Microsoft Dynamics 365 Sales вече са способни да прогнозират прецизно развитието на търговските отношения и вероятността за успешни продажби.

 

„Изкуственият интелект и машинното самообучение, намиращи приложение в CRM системите, както и пълноценното използване на генерираните в компанията данни, дават възможност да се повиши значително прецизността на прогнозите за продажбите, а това от своя страна дава на търговските мениджъри свободата да мислят стратегически напред. Това е нов етап в развитието на този клас бизнес софтуер, който отива далеч отвъд неговите традиционни функционалности за управление на отношенията с клиентите“ – посочва Даниела Димова, маркетинг специалист в компанията Тим ВИЖЪН България, която е един от водещите български внедрители на CRM и ERP системи.

 

Интегрираният със CRM софтуера изкуствен интелект може да използва множество различни източници на данни, за да прави своите предположения за бъдещето. Умните алгоритми могат да бъдат обучени да отчитат различни ключови характеристики на потенциалните клиенти и сделки, за да прогнозират с висока степен на вероятност шансовете за реализиране на сделки и очакваните приходи от тях. Самите прогнозни модели от своя страна могат да бъдат модифицирани, така че да отразяват характерни особености, специфични за индустрията, типа предлагани продукти или географските региони, на които оперира компанията.

 

Паралелно с генерирането на прогнози, системата подпомага и тълкуването ми, като очертава основните фактори и данни, които са довели до получения резултат. По този начин прогнозите, създадени от CRM софтуерите, допълват тези, генерирани от самите търговци, което увеличава тяхната точност и изчерпателност. А сравняването в реално време на заложените цели и реалните постижения позволява на мениджърите незабавно да забележат заплахи или бъдещи възможности, както и бързо да предприемат необходимите действия.