Нов метод за рисуване може да реши проблемите, свързани с дефицита на вниманието

Нейрографиката стимулира т.нар. огледални неврони, открити от италиански учени в края на миналия век. Именно те според редица специалисти са причината за появата на емпатия при хората и дори – за възникването на човешката реч

В съвременния претоварен с информационни източници и съобщения свят дефицитът на внимание се превръща във все по-сериозен проблем за голяма част от населението. Стотиците съобщения, електронни писма, новини и други външни стимули ни разконцентрират почти през целия ден (а нерядко и през нощта), пречейки ни да работим и учим ефективно, или просто да си почиваме. Нашето собствено внимание постепенно се превръща в най-важния ни ресурс, който е все по-ограничен под влиянието на новите технологии. Налага се нуждата от нови неинвазивни методи, които да възстановят баланса и да ни върнат контрола върху собствените ни мисли.

Един такъв метод е все по-популярната по света, а от скоро – и в България – нейрографика. Тя е измислена от руския професор Павел Пискарьов и се базира на влиянието на ума и невроните чрез рисуване на специфични елементи. У нас сесии по нейрографика се провеждат в българския център за личностно развитие Mahama’s Life School. Той е създаден от опитния коуч Мая Бонева – Mahama, която събира в своя екип доказани специалисти в различни области на личностното развитие и психологията. Сред тях е и Лалка Павлова, сертифициран специалист – нейрографик, който налага у нас иновативния метод за работа върху себе си чрез рисуване.

“Нейрографиката е процес, в който чрез рисуване повлияваме на невронните мрежи, образуващи невропътеките в мозъка ни. А невропътеките са местата, където са записани механизмите ни за възприемане и справяне с всичко в живота. И ако искаме да направим каквато и да е промяна на нещо, с което не сме в синхрон, което усещаме, че не ни е от полза, то трябва да пренаредим именно невронната мрежа, отговаряща за него” – споделя Павлова.

Нейрографиката влияе на мозъчната дейност и до известна степен я измерва, но без прибягването до каквито и да е уреди. Когато види даден образ, умът извиква от базата данни познатите опитности, начертава известните модели на поведение и не ни оставя голям избор, освен да ги преповторим. Нейрографиката заобикаля тази му “услужлива” особеност, като не работи с познати образи. Методът използва базови фигури, цветове и линии, които не говорят нищо на рационалния ум. Нейрографиката е базирана на Юнгианската интерпретация за структурата на съзнанието и подсъзнанието. Различното при нея е, че поставя това знание в практика и изгражда връзка между всяко от нивата на подсъзнанието с рационалната част. Това се случва през различен тип рисуване на всеки отделен етап. Основната цел е под ръководството на сертифициран специалист да нарисуваме нови невронни пътеки и в крайна сметка да се справим с проблеми като дефицит на вниманието, страхове, блокажи, травми, както и с предизвикателства като липсата на любов, преодоляване на загуба и раздяла с близък, неудовлетворение от живота, стрес и напрежение и др.

Важно място в развитието на нейрографиката заема откриването в края на миналия век на т.нар. огледалните неврони. Това са неврони, срещащи се при различни бозайници, както и при човека, които отразяват чужди действия, все едно те се извършват от самия наблюдател. В научните среди се смята, че именно огледалните неврони са отговорни за наличието на емпатия при хората и дори за способността ни да развием човешка реч. Вече има мнения, определящи огледалните неврони като не по-малко значими за психологията, колкото е откритието на ДНК за биологията.

„Когато рисуваме по определена тема и преживяваме нейната трансформация на листа, огледалните неврони възприемат новия развой и стартират изграждането на невропътеки за неговото реализиране. Това показва, че мозъкът на практика не прави разлика между истинското “реално” и имитираното “реално”. Преживяването, докато рисуваме, предизвиканите емоции и усещания са напълно достатъчни, за да възприеме нашият ум нейрографичния процес като реалност. Докато рисуваме нейрографика, буквално рисуваме новите си невронни връзки“ – споделя още Лалка Павлова от Mahama’s Life School.

Тя добавя, че рисуването на нейрографика е много специфично състояние, съчетаващо концентрация в процеса на създаване на рисунката и фокус в себе си. Това е и една от спецификите на метода, с която той се отличава от художествено рисуване или пък от арт – терапията. Един от основните принципи е, че рисуващият е по-важен от рисунката, а тя е просто поле. Процесът води и до възстановяване на вниманието и баланса на нива ум, дух и тяло – област, която е сред приоритетите на българския център за личностно развитие.