Представители на Google и водещи наши университети обсъдиха възможностите на облачната платформа Google Workspace и разгледаха успешни практики от България

Проведе се първата официална работна среща между представители на Google и българските висши учебни заведения, организирана от Център за творческо обучение – единствен партньор на Google Cloud със специализация “Образование” в България.

Официална покана за срещата получиха всички университети и колежи в България, като в разговора на 27 април се включиха 77 представители на 25 висши учебни заведения от цялата страна. Целта на срещата беше екипът на Google Workspace да представи възможностите за сътрудничество с българското висше образование и да се представят добри практики от организациите, които вече са внедрили технологии на Google.

Проф. д.ик.н. Димитър Канев – заместник-ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“, проф. д-р Мирослав Карабалиев, дб – зам.-ректор по научна и международна дейност Тракийски университет Стара Загора и Стилян Минчев – УИЦ Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” представиха свои върхови постижения при използването на платформата Google Workspace за образованието. И в трите университета платформата е основно средство за комуникация. Те показаха и собствени разработки на процедури и автоматизации на процеси в облака, благодарение на които си спестяват време и огромни усилия в обработка на аналогова информация.

“Тази среща беше изключително ценна за нас, защото видяхме как, на практика, се използва нашата технология. Впечатлена съм от това, което представителите на трите университета представиха и вярвам, че то може да бъде приложено в целия свят” – сподели Александра Станева, специалист „Продажби” за Google Workspace в публичния сектор за Европа, Близкия Изток и Африка.

От страна на Google в срещата присъстваха още Фрида Рьосел – ръководител на Google Cloud за публичния сектор в Скандинавия, Централна и Източна Европа и Петр Дупак – ръководител на Google Cloud за индустрията в Централна и Източна Европа.

Център за творческо обучение беше представен от управителя д-р Александър Ангелов, а специално участие в събитието имаше и проф. д-р Галин Цоков от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.