Наука

Представители на Google и водещи наши университети обсъдиха възможностите на облачната платформа Google Workspace и разгледаха успешни практики от България

Проведе се първата официална работна среща между представители на Google и българските висши учебни заведения,…

Успешният образователен модел 1:1 разширява обхвата си сред българските училища, благодарение на партньорство между Центъра за творческо

През последните месеци моделът 1:1 се налага в българското образование като изключително успешен метод за…