модел 1:1

Успешният образователен модел 1:1 разширява обхвата си сред българските училища, благодарение на партньорство между Центъра за творческо

През последните месеци моделът 1:1 се налага в българското образование като изключително успешен метод за…