Може ли да бъде преминат поясът Ван Алън и как?

Поясът Ван Алън

Поясът Ван Алън

През последните няколко години темата за междупланетарни полети на хора се засилва все повече и повече но нарастват и въпросите, и съмненията по осъществяването на такъв тип пътувания.

Един от основните въпроси, който хората задават е, „Как ще преминат радиационния пояс Ван Алън, без да загинат?“.

За тези от вас, които не са запознати, поясът Ван Алън е радиационен пояс, намиращ се в магнитосферата на Земята, състоящ се от два пръстена – вътрешен (изграден предимно от протони) и външен (изграден предимно от електрони) .
Вътрешният, по-близкият до земята се намира на разстояние около 4000 км, а външният достига до 60 000 км, тъй като те са с „елипсовидна форма“ с различна дебелина в различните си части и служат за защита на земята от „слънчевия вятър“, като спират голяма част от радиацията (в случаят високоенергийни заредени частици – протони и електрони, които изграждат поясите) . В резултат на това хората виждат така нареченото „Северно сияние“, което представлява сблъсък на частици в магнитосферата, идващи от слънцето.

Поясът Ван Алън
Поясът Ван Алън

Разбира се той е пречка пред излитането на хора в открития космос, но не и до такава степен, че да направи пътуването невъзможно.
Преминаването им може да бъде осъществено под точно определена траектория, предимно в най-тънките части на поясите, които могат да бъдат преодоляни за кратко време, около 1 час. През този период на пътуването, радиацията би била толкова малка (от порядъка на 0,16 Rads), че да не окаже влияние върху астронавтите.
Друг основен елемент е, че капсулите, които транспортират астронавтите са направени така, че да спират радиацията, или поне голяма част от нея.
Това обяснява, как мисиите Apollo са били успешни, и как не е било нужно да се преминават целите пояси, а просто да се заобиколят най-големите и смъртоносни зони.

В това видео можете да видите по-подробно обяснение по въпроса: