А1 реализира шестото издание на своята Лятна академия

През 2024 г. в A1 Лятна академия ще се включат 25 ученици и студенти по покана на компанията заради отличително представяне в тематични образователни инициативи през годината. Те са представители на различни училища и университети като Техническия университет в София, Технологично училище „Електронни системи“, Факултет по математика и информатика към Софийския университет, Нов български университет, Американски университет в България и други. По време на програмата, която ще се проведе изцяло присъствено от юли до края на септември, младите таланти ще имат възможността да придобият практически знания и умения под ръководството на утвърдени професионалисти в своята област, както и да работят по важни за компанията проекти, които предоставят опит в реална среда и възможност за принос към развитието на А1. 60% от завършилите младежката инициатива през 2023 г. вече са на постоянен договор в компанията.

Учениците и студентите, които ще вземат участие в шестото издание на А1 Лятна академия, се обучават в различни специалности като системно програмиране, компютърни мрежи, телекомуникации, маркетинг и други. С помощта на ментори, професионалисти с дългогодишен опит в телекомуникационната индустрия, те ще придобият практически опит в различни направления на А1 като „Технологии“ и по-конкретно в екипи „Интеграция и мрежови услуги“, „Системи за управление и поддръжка“ и „IT услуги и инфраструктура“, направление „Център за предоставяне на услуги за A1 Group“, отдели „Администриране на IT бизнес системи“ и „IP мрежа и услуги“, направление „Маркетинг“ и други. Освен участието си в значими за компанията проекти, младежите ще имат възможността да преминат специализирани обучения за социални и технически умения, участие в доброволческа инициатива по значима социална кауза, както и възможност да продължат на постоянна позиция.

Миглена Узунова, старши директор „Човешки ресурси“ на А1, приветства участниците в Лятната академия: „Поздравявам ви за усърдната работа, мотивацията за развитие и отличното представяне, които ви доведоха тук при нас днес. Горди сме да ви посрещнем като част от нашия екип! А1 Лятна академия е създадена с мисията да подкрепи младите таланти в тяхното професионално развитие. Вярваме, че вашият принос ще бъде от изключително значение за нашата компания, а ние ще се постараем да ви предоставим необходимите знания и опит, за да се развиете като бъдещи лидери в индустрията. Пожелавам ви много вдъхновение и нека този стаж бъде онази необходима стъпка към последващото ви кариерно развитие!“

По време на стажа си в А1 младежите, част от технологичните екипи на компанията, ще имат възможността да участват в дизайна, разработката, мониторинга и подготовката на документация за IT системи, вътрешни разработки и нови компоненти, както и в реални проекти по тестване и конфигуриране на мобилни базови станции, изпитване на нови функционалности и създаване на мрежови топологии. В направление „Маркетинг“ те ще могат да работят по проекти, свързани с разработка на анализи за ICT услуги, координация на кампании за предлагане на услугите, проучвания за процеси и продукти и изготвяне на маркетингови и технически изисквания. По време на програмата участниците в нея ще получат месечно възнаграждение, граждански договор за периода на стажа, служебна SIM карта и телефон, безплатен организиран транспорт и паркинг, модерна работна среда, достъп до богата платформа за онлайн и присъствени обучения, както и много други социални придобивки.

Лятната академия е част от редица младежки инициативи, които А1 развива през годините. Сред тях са целогодишна стажантска програма, партньорства с водещи учебни заведения като Техническият университет – София, Факултет по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Висше училище по телекомуникации и пощи, Университета за национално и световно стопанство, Американския университет в България, както и практикантски и други програми.